Căn Hộ Kinh Dương Vương: chuyển nhượng nhà ở xã hội trong trường hợp nào?

Căn hộ kinh dương vương: chuyển nhượng nhà ở xã hội trong trường hợp nào? Theo Điều 62 Luật Nhà ở 2014 và khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về việc bán, cho thuê, cho mua nhà ở xã hội như sau: – Người mua, thuê

Đọc tiếp →