Khát vọng vô hạn Đặc khu kinh tế Việt Nam (SEZ)

Khát vọng vô hạn Đặc khu kinh tế Việt Nam (SEZ) Dự án Đặc khu kinh tế (Việt Nam) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập các đặc khu hành chính – kinh tế cụ thể tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên

Đọc tiếp →